[Lyric] My Stupid Heart – Walk Off The Earth/Kids Version

By MinhMin - 14/02/2023
[Lyric] My Stupid Heart – Walk Off The Earth/Kids Version
Tên My Stupid Heart
Ca Sĩ Walk Off The Earth
Sáng Tác Gianni Luminati Nicassio, Jake Torrey, LostBoy, Michael Matosic, Sarah Blackwood
Album My Stupid Heart (Single)
Chuyên Mục Nhạc Quốc Tế
Genre
Update 14/02/2023 (2 tháng ago )

My Stupid Heart là bài hát mới của ban nhạc Walk Off The Earth sáng tác và thể hiện. Ca khúc bỗng trở nên Hot TikTok tại Việt Nam bằng một phiên bản nhí cover với câu hát mở đầu rất viral : “Let gooo! My stupid heart.. Don’t know.. I’ve tried to let you go”.

Dưới đây là lời bài hát My Stupid Heart của Walk Off The Earth/Kids Version kèm theo hợp âm cũng như karaoke lyric My Stupid Heart mà MINHMIN.COM đã tổng hợp được và chia sẻ để các bạn có thể hát hoặc cover theo dễ dàng hơn.

MV chính thức trên Youtube

Lời bài hát: My Stupid Heart lyric

Verse 1:
Can’t believe that I haven’t figured out by now
Every time I call you up, All you do is let me down
Should have known there was nothing about us I could change
Every time we try to be friends it always ends the same

Pre Chorus:
But when I try to remember
All the pain that we’ve been through
Something in me says “whatever”
And it brings me back to you

Chorus:
My stupid heart.. Don’t know
I’ve tried to let you go
So many times before
Then wound up at your door

My stupid heart.. Too late
Already on my way
If we go down in flames
Again then you can blame my stupid heart
(Oh $#*%… okay)
You can blame my stupid heart (Oh $#*%… okay)
You can blame my stupid…

Verse 2:
Every now and then I get inside my head
Try to leave your text unread
But I wind up here instead
I should have bit my tongue while we were still ahead
Yeah, I always had to be right
‘Til we had nothing left

Pre Chorus:
But when I try to remember
All the pain that we’ve been through
Something in me says “whatever”
And it brings me back to you

Chorus:
My stupid heart.. Don’t know
I’ve tried to let you go
So many times before
Then wound up at your door

My stupid heart.. Too late
Already on my way
If we go down in flames
Again then you can blame my stupid heart
(Oh $#*%… okay)
You can blame my stupid heart
I’ve tried to let you go
So many times before
You can blame my stupid heart

Too late
Already on my way
If we go down in flames
Again then you can blame my stupid heart
Too late
Already on my way
If we go down in flames
Again then you can blame my stupid heart

Hợp âm: My Stupid Heart chords

Tone [G]
(Intro)
[Em] [G] [C] [G] [C] [G] [D]

(Verse)
C[Em]an’t believe that I
h[G]aven’t figured o[C]ut by n[G]ow
Every time I c[C]all you [G]up,
all you do is l[D]et me d[Em]own

S[Em]houlda known there was n[G]
othing ’bout us [C]I could c[G]hange
Every time we t[C]ried to be f[G]
riends it always e[D]nds the s[Em]ame

(Pre-Chorus)
But when [Em]I tried [C]to rem[G]ember
All the p[Em]ain that w[C]e’ve been t[D]hrough
Something [Em]in me s[C]ays what[G]ever
And it b[Em]rings me b[C]ack to y[D]ou

(Chorus)
My stupid h[Em]eart
Don’t k[G]now
I t[C]ried to let you [G]go
So [C]many times bef[G]ore
Then w[D]ound up at your door

My stupid h[Em]eart
Too l[G]ate
Alr[C]eady on my w[G]ay
If [C]we go down in f[G]lames
Aga[D]in then you can blame my stupid h[Em]eart[Em] [G]
Wooh wooh[C] [G]
Oh shit[C] [G]
Okay[D]
You can blame my stupid h[Em]eart

(Verse)
[Em]Now and then when t[G]hen
I get ins[C]ide of my h[G]ead
Try to leave your t[C]ext on r[G]ed
But I wind up h[D]ere inst[EM]ead (wooh)

S[Em]houlda bit my t[G]ongue
while we were s[C]till ahe[G]ad
I always h[C]ad to be r[G]ight
Till we had n[D]othing l[Em]eft

(Pre-Chorus)
But when [Em]I tried [C]to rem[G]ember
All the p[Em]ain that w[C]e’ve been t[D]hrough
Something [Em]in me s[C]ays what[G]ever
And it b[Em]rings me b[C]ack to y[D]ou

(Chorus)
My stupid h[Em]eart
Don’t k[G]now
I t[C]ried to let you [G]go
So [C]many times bef[G]ore
Then w[D]ound up at your door

My stupid h[Em]eart
Too l[G]ate
Alr[C]eady on my w[G]ay
If [C]we go down in f[G]lames
Aga[D]in then you can blame my stupid h[Em]eart[Em] [G]
Wooh wooh[C] [G]
Oh shit[C] [G]
Okay[D]
You can blame my stupid h[Em]eart[G]

(Outro)
Wooh wooh[C] [G]
Oh shit[C] [G]
Okay[D]
You can blame my stupid h[Em]eart

Alright

My Stupid Heart - Walk Off The EarthKids Version

Mời các bạn xem thêm các bài hát khác trên chuyên mục ÂM NHẠC của MINHMIN.COM

Tải bài hát: My Stupid Heart MP3, Remix

Các bạn có thể nghe và tải nhạc trên ZingMp3, NCT hay Spotify… Nếu bài hát chưa được cập nhập trên các trang nghe nhạc trực tuyến đó, thì mọi người có thể vào website y2mate.com, dán link bài hát trên Youtube vào là có thể tải về video hoặc định dạng nhạc MP3 rất đơn giản nhé !

Mời Bạn Đăng Ký Youtube MINHMIN
5/5 (1 vote)